Welkom

Heb je iets naars meegemaakt en blijf je last van die gebeurtenis houden? Als je eraan terugdenkt, word je weer verdrietig, angstig of boos? Dan kan EMDR je helpen om het verleden te verwerken zodat je er geen last meer van hebt. EMDR is een snelle en effectieve behandelmethode die ervoor zorgt dat je weer verder kunt, en het voorkomt klachten op de lange termijn.

In mijn praktijk behandel ik (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) binnen de Generalistische Basis GGZ. Deze zorg is kortdurend en is voor klachten die licht tot matig van ernst zijn. Mail gerust als je vragen hebt!

Maria Tiller

Ik ben Maria Tiller (1982)

Ik heb ruim 15 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en EMDR-therapeut.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt bij verschillende grote SGGZ instellingen met (jong)volwassenen zowel individueel als in groepsverband. Mijn expertise ligt op het gebied van emotionele problemen, persoonlijkheidsproblematiek en (complex) trauma. Omdat EMDR een snelle en effectieve behandelmethode is en ik in de afgelopen jaren zoveel positieve ervaringen hoor van mijn cliënten ben ik mijn eigen EMDR-praktijk begonnen. In de behandeling kunnen ook andere behandelmethoden worden ingezet. Ik maakt graag gebruik van cognitief gedragstherapeutische, psychodynamische technieken en schematherapie. Mijn focus is "hoe kan ik jou helpen zodat het beter met je gaat?" Ik geloof in een behandeling op maat en kijk naar wat jij nodig hebt, daar stem ik de behandeling op af.

Naast mijn eigen praktijk ben ik werkzaam bij een groepspraktijk die zich richt op meer complexe trauma-gerelateerde problematiek bij zowel kinderen als volwassenen.

Werkwijze

Mijn aanpak is kortdurend, klachtgericht en gestoeld op wetenschappelijk onderbouwde methoden waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie en schematherapie. We starten met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we naar jouw klachten en hulpvraag. Vervolgens kijken we beiden of ik je hierbij kan helpen. Als dit het geval is stellen we een behandeldoel vast en maken wij samen een behandelplan. Daarna kan de therapie beginnen. Het kan zijn dat andere hulp beter bij je past, ik zal je dan helpen iemand te vinden.

Je kunt je bij mij aanmelden voor:

 • Trauma’s of ingrijpende gebeurtenissen waar je nog steeds last van hebt
 • Angst- en paniekklachten
 • Piekeren
 • Depressieve klachten
 • Zelfbeeldproblematiek of onzekerheid
 • (Lichte) dwangklachten
 • (Lichte) verslavingsproblematiek
 • Problemen met rouwverwerking
 • Gevoelens van schuld en schaamte
 • Agressieregulatieproblemen
Crisis: Ik werk binnen kantooruren wat inhoudt dat ik geen 24 uurs bereikbaarheid kan bieden. In mijn afwezigheid, en/of bij spoed kan je contact opnemen met de huisarts of de crisisdienst van de GGZ.

EMDR

"Eye Movement Desensitization and Reprocessing" (EMDR) is een therapievorm die in eerste instantie is ontwikkeld voor mensen die last hebben van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals seksueel geweld of een ongeluk. Er is inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar EMDR bij traumagerelateerde problematiek en het blijkt een zeer effectieve behandelmethode. Er is ook steeds meer bewijs dat EMDR helpend is bij andere klachten waarbij een emotioneel beladen herinnering een rol speelt. Denk aan angst, somberheid of (gestagneerde) rouw na het verlies van een dierbare. Klik hier voor meer informatie over EMDR.

Kosten

Vergoedingen

EMDR-praktijk Tiller heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Ik heb daarvoor gekozen omdat ik de vrijheid wil hebben om de inhoud van de behandeling samen met de cliënt te bepalen en niet gebonden te zijn aan de eisen die in een contract met de zorgverzekeraar worden gesteld.

De behandeling in mijn praktijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt onder de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat de huisarts je naar mijn praktijk verwijst als er sprake is van "matig ernstige" klachten die (vermoedelijk) voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis. (Psychiaters en therapeuten stellen psychische stoornissen vast aan de hand van de Diagnostic and Statistical Manual, de zogenoemde DSM-5).

Op het moment dat je over een geldige verwijsbrief van de huisarts beschikt en na de intake blijkt dat er sprake is van een diagnose (in de vorm van een DSM-5 classificatie), kom je wel in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding door de zorgverzekeraar.

Hoeveel er vergoed wordt is afhankelijk van je verzekeringspolis. De vergoeding ligt tussen de 60 tot 100%. Met een restitutiepolis krijg je het grootste gedeelte vergoed. Je betaalt altijd jaarlijks zelf je eigen risico, behalve als dit al is opgegaan aan andere medische kosten.

Ik adviseer je om voorafgaand aan de start van de behandeling contact op te nemen met de zorgverzekeraar, om duidelijk te krijgen wat er in jouw situatie wordt vergoed.

Tarieven

Vanaf 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg: Het zorgprestatiemodel. De indirecte tijd (zoals voorbereiding, dossiervoering, verslaglegging en overleg) is ondergebracht in deze tarieven en wordt niet los in rekening gebracht.

De kosten worden per sessie in rekening gebracht en per maand gefactureerd. Je ontvang via Axiance Facturatie Service de nota. Deze nota kun je zelf overmaken en vervolgens gedeclareerd worden bij de verzekeraar.

Onderstaande tarieven zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgesteld.

Type Consult Duur Tarief (euro)
Intakegesprek / Diagnostiekconsult (CO0562) 60 minuten 173,40
Behandelconsult (CO0627) 60 minuten 152,50

Zelf Betalen

Het is ook mogelijk om de behandeling geheel zelf te betalen. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Ook is er dan geen diagnose nodig. Het tarief in mijn praktijk voor een onverzekerd product (OVP) is € 117,33.

No show-regeling

Tot 24 uur van tevoren kan je de afspraak met mij kosteloos verzetten. Wanneer een afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, ben ik niet meer in de gelegenheid iemand anders op dat tijdstip in te plannen. Ik breng dan een bedrag van €50,- bij je in rekening. Deze kosten worden niet door de verzekering vergoed.

Verwijsbrief

In de verwijsbrief van de huisarts of andere medisch specialist moet in ieder geval staan:

 • Datum (de datum op de brief moet voor de datum van het eerste intakegesprek liggen).
 • De naam, functie, handtekening en persoonlijke AGB code van de verwijzer.
 • Persoonsgegevens van de client (naam, geslacht, adres, contactgegevens, BSN-nummer).
 • Reden van verwijzing.
 • Vermoeden van een diagnose in de vorm van een DSM-classificatie.
 • Indicatie voor de Generalistische Basis GGZ.

Aanmelden

In verband met behandelgesprekken overdag is mijn telefonische bereikbaarheid beperkt. Heb je vragen, of wil je je aanmelden? Stuur dan een e-mail naar info@praktijktiller.nl. (Als je je zorgverzekeraar en polisnaam volledig invult kan ik je vertellen of behandeling in mijn praktijk wordt vergoed.)

Kwaliteitskeurmerk

Als zelfstandig hulpverlener is het hebben van een kwaliteitsstatuut verplicht. Hier is in vastgelegd hoe je als zorgverlener de zorg voor clienten geregeld hebt. Ik heb een goedgekeurd statuut dat indien gewenst op de praktijk kan worden ingezien.

Contactgegevens

Praktijk Tiller
GZ-Psycholoog
Barcelonaplein 94a
BIG registratienummer: 89928696225
Het kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Openingstijden Praktijk
Dinsdag: 9:00-17:00
Vrijdag: 9:00-17:00